Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2011

ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ


         Το γραφείο, υπάγεται στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας Φύλων. 

Καταγράφει και μελετά τα επίπεδα παραβατικότητας στην πόλη μας. 

 Καταρτίζει προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών.


Επίσης παρέχει διοικητική υποστήριξη στο Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας.